Tetric EvoCeram Bulk Fill

Učinkoviti kompozit za stražnje ispune daljnji je razvoj univerzalnog kompozita Tetric EvoCeram-a koji ima 10-godišnji dokumentirani klinički uspjeh. Što ga čini različitim od ostalih kompozita? To je visoko reaktivni svjetlosni inicijator Ivocerin.
Ivocerin je značajno reaktivniji od konvencionalnih inicijatora i kao takav omogućuje polimerizaciju većih slojeva materijala do 4 mm u samo 10 sekundi. Ovaj “pojačivač” polimerizacije ispunjava prazninu između tradicionalnih inicijatora koji se koriste u današnjim kompozitnim materijalima. Štoviše, Tetric EvoCeram Bulk Fill nudi izvanredno lako rukovanje i ima izraženi “kameleon efekt”.
Prednosti
Slojevi do 4 mm debljine
Materijal koji nadomješta dentin ili caklinu
10 sekundi (>1000 mW/cm2)
Ušteda vremena od 47% u usporedbi s konvencionalnom tehnikom

Nadoknade na mliječnim zubima
Nadoknade u bočnoj regiji (klase I i II, uključujući rekonstrukciju pojedinačnih kvrđica)
Nadoknade klase V (cervikalni karijes, erozije zuba, klinasto defekti)
Rekonstruktivne nadoknade
Produženo zalivanje fisura kod molara i premolara

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry