Total Etch

Total Etch

Total Etch je gel za jetkanje koji sadrži 37% fosfornu kiselinu. Total Etch se koristi za jetkanje cakline i pripremu dentina uz korištenje sredstava za pečaćenje, kompozita i adhezivnih cemenata za indirektne bezmetalne ili kompozitne restauracije.
Uravnotežena svojstva rukovanja
Brzo i učinkovito nanošenje zbog stalne gustoće materijala
Bojom se jasno razlikuje od zuba
Zakrivljena metalna kanila omogućuje precizno nanošenje na ciljno mjesto
Poseban istiskivač na klipu osigurava ekonomično istiskivanje materijala
Luer Lock sustav (omogućuje sigurno svezivanje pokrova i čvrsto povezivanje s Jumbo štrcaljkom)

Total Etch se koristi za jetkanje cakline ili za tehniku potpunog jetkanja kod slijedećih indikacija:Kompozitnih ispuna
Adhezivnog cementiranja inleja, krunica, mostova, faseta, adhezivnih mostova i intrakanalnih kolčića
Udlaga
Ljepljenja ortodontskih naprava (npr. bravica) i zubnog nakita (npr. Skyce)
Pečaćenja fisura

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry