G-aenial Bond

Jednokomponentni samojetkajući svjetlosno polimerizujući adheziv
Uz pristup selektivnog jetkanja, G-aenial Bond nudi najbolje od obe strane: jednostavnost i smanjenu postoperativnu osjetljivost kao samojetkajući adheziv, kao i veću čvrstoću spoja s caklinom, što je tradicionalno odlika samo adheziva za jetkanje i ispiranje.
S adhezivom G-aenial Bond dobija se najviša i najsigurnija adhezija za caklinu i dentin, bez obzira na odabranu tehniku jetkanja:
Izvrsni rezultati na dentinu i caklini u načinu samojetkanja
Mogučnost jetkanja cakline bez ugrožavanja čvrstoće spoja na dentinu
Visoke vrijednosti adhezije i vrlo dobro rubno pečaćenje zahvaljujući kombinaciji hemijske adhezije i mikro mehaničke retencije
Formulacija bez HEMA (Hydroxyethyl-Methacrylate / hidroksietil-metakrilat) pravovremeno sprečava rastvaranje sloja za spajanje s obzirom na dugotrajnu adheziju
Bez postoperativne osjetljivosti, bez obzira na korištenu tehniku ili kompozit

G-aenial Bond može se koristiti za tehniku samojetkanja ili selektivnog jetkanja za :
Spajanje svjetlosno polimerizujućih kompozita i kompomera za zubno tkivo
Spajanje za zubno tkivo kompozita za cementiranje i izradu kompozitnih nadogradnji s dvostrukim stvrdnjavanjem samo ako se oba materijala polimerizuju svjetlom

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry