Capsule Applier

Capsule Applier

GC CAPSULE APPLIER koristi se sa svim GC materijalima u kapsulama. Prethodno aktivira kapsulu i dozira materijal. Ovaj se proizvod može autoklavirati i lako se čisti.