RELYX TEMP NE

Cink-oksidni cement bez eugenola za privremeno cementiranje.
Vrlo mala debljina sloja
Jaka adhezija za zub u kombinaciji s lakim uklanjanjem privremenerestauracije
Bez eugenola, i zbog toga univerzalno primjenjiv, bez obzira da li je naknadno cementiranje konvencionalno ili adhezivno
Suvišak cementa se zadržava u privremenoj restauraciji za lako čišćenje zuba
Moguća smanjena krajnja čvrstoća dodatkom vazelina
Vrijeme rada (od početka miješanja): 2:30 min
Vrijeme stvrdnjavanja (od početka miješanja): 3:30 min

Privremeno cementiranje privremenih i trajnih krunica i mostova

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry