Dual Cure Activator

Dual Cure Activator

U kombinaciji sa Scotchbond ™ universal DCA aktivatorom za dvostruko stvrdnjavanje, Scotchbond ™ univerzalni bond postaje kompatibilan sa svim smolastim cementima, core build-up materijalima, pa čak i sa self-cure kompozitima!
Preklopna bočica za rad jednom rukom i jedinstveni dizajn mlaznice za kontrolu izdavanja
samovezujuće i dvostruko vezujuće aplikacije
Visoka čvrstoća vezivanja za sve neizravne površine (cirkonij, glinica, staklokeramika i metali) bez odvojenog temeljnog premaza.
Izvrsna rubna cjelovitost za visoko estetske restauracije.

Aktivator za dvostruko stvrdnjavanje za upotrebu s 3M ™ Scotchbond ™ univerzalnim ljepilom. Aktivira mehanizam dvostrukog stvrdnjavanja 3M ™ Scotchbond ™ univerzalnog bonda.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry