Scotchbond Universal Etchant

Scotchbond Universal Etchant

Fosforna kiselina za jetkanje cakline i dentina. Sadrži 34% fosforne kiseline
Inačica u štrcaljki obojana je plavo, što olakšava preciznu aplikaciju
Fleksibilni nastavci za štrcaljke koji pružaju preciznu primjenu
Pojednostavljeno rukovanje i poboljšana tiksotropnost
Ne isušuje i lako se ispire

Jetkanje cakline i dentina

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry