G-BOND

Jednokomponentni samojetkajući svjetlosno polimerizujući adheziv
Koristi načela hemijske adhezije i mikro mehaničke retencije za oblikovanje jedinstvene i stabilne nano interakcijske zone s dentinom. G-BOND uvijek daje klinički uspješne rezultate.
Blago jetkanje omogućava vrlo niski rizik postoperativne osjetljivosti
Dva funkcijska monomera stvaraju hemijsku adheziju za dentin i caklinu
Jednokomponentni sistem s pojednostavljenim rukovanjem i 30-sekundnim postupkom
Visoka tolerancija na vlagu smanjuje tehnološku osjetljivost postupka
Sastav bez HEMA osigurava trajno spajanje

G-BOND može se koristiti za:
Spajanje svjetlosno polimerizujućih kompozita i kompomera
Spajanje kompozita za cementiranje i izradu kompozitnih nadogradnji s dvostrukim stvrdnjavanjem samo ako se oba materijala polimerizuju svjetlom

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry