EverX Posterior

EverX Posterior

Vlaknom pojačani kompozit za nadomještanje dentina . GC everX Posterior je vlaknom pojačani kompozit koji se koristi kao zamjena za dentin, zajedno s konvencionalnim kompozitom, kao što je Essentia Universal, koji se koristi kao zamjena za caklinu.
Kratka vlakna kompozita everX Posterior čine ga savršenom podlogom za pojačanje kompozitnih restauracija kod velikih kaviteta. Vlakna takođe sprječavaju i zaustavljaju širenje pukotina kroz ispun, što se smatra glavnim uzrokom neuspjeha kompozita. Kratka vlakna sprječavaju i zaustavljaju širenje pukotina u restauraciji
Otpornost na pucanje jednaka je kao kod dentina te je gotovo dvostruko veća nego kod kompozita, što restauraciju čini izrazito čvrstom
Minimalno horizontalno kontrahovanje, budući da vlakna doprinose smanjenju kontrahovanja u smjeru svoje orijentacije
Slojevi od 4 do 5 mm mogu se istovremeno stvrdnjavati
Pouzdano spajanje s iznad postavljenim kompozitom, kao i sa zubnim tkivom

Kaviteti s 3 ili više površina za restauriranje
Kaviteti bez kvržica
Duboki kaviteti (ukljuËujuÊi klasu I, II i endodontski liječene zube)
Kaviteti nakon zamjene amalgama (posebno budući da amalgamski ispun često uzrokuje pukotine i lom kvržica)
Kaviteti kod kojih bi bili indicirani i onleji i inleji
Napomena: GC everX Posterior uvijek treba prekriti slojem svjetlosno
polimerizujućeg kompozita.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry