ExaMix i ExaFlex

ExaMix i ExaFlex

Materijali za otiske iz adicijskog silikona s normalnim stvrdnjavanjem
Tiksotropni materijal za otiske. Prilagođeno tečenje,
produženo vrijeme rada i brzo stvrdnjavanje čine ga materijalom na bazi adicijskog silikona izrazito jednostavnim za upotrebu.
Tiksotropne osobine za tačnu reprodukciju detalja
Visoka elastičnost i otpornost na pucanje za lako odstranjivanje
Visoka dimenzijska postojanost i ravnomjerno tečenje za lako uzimanje otiska
Hidrogenska formula omogućava direktno lijevanje gipsa
Različite konzistencije i načini doziranja za prilagođavanje svim indikacijama i željama

Injection: korektivni materijal u tehnici 2 materijala / 2 koraka ili u tehnici 2 materijala / 1 korak.
Regular: kao korektivni materijal u tehnici 2 materijala / 1 korak.
Monophase: kao bazni materijal u tehnici 2 materijala / 1 korak ili samo u tehnici 1 materijal / 1 korak.
Putty: kao bazni materijal u tehnici 2 materijala / 2 koraka.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry