Exite F

Exite F

ExciTE F je svjetlom polimerizirajući, jednokomponentni adheziv za tehniku potpunog jetkanja, koji otpušta fluoride. Koristi se kod postavljanja direktnih ispuna (kompozita, kompomera) kao i kod adhezivnog cementiranja indirektnih restauracija (pune keramike, kompozita) sa svjetlosnom polimerizacijom. ExciTE F dolazi pakiran u jedinstvenom VivaPen-u, u bočicama ili u pojedinačnim Soft Touch Single dozama.

Prikladno i ekonomično korištenje iz VivaPen-a (oko 120 aplikacija)
Dolazi pakiran i u bočicama i pojedinačnim Soft Touch Single dozama
Pouzdana adhezija, jer ExcitTE F formira čvrstu vezu s caklinom i dentinom
Konstantna kvaliteta zbog kemijskog sastava koji ne sadrži aceton
Otpušta fluoride
Zbog učinkovitog pečaćenja dentinske površine, smanjena je post- operativna osjetljivost
Raznovrstan sustav – Precizno rubno zatvaranje indirektnih restauracija zbog tankog sloja

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry