Exite F DSC

Exite F DSC

ExciTE F DSC – Jednokomponentni dvostruko polimerizirajući bond sa otpuštanjem fluorida. Koristi se u kombinaciji s tehnikom totalnog jetkanja. ExciTE F je dalje dizajniran za kliničke slučajeve u kojima se svjetlost ne može koristiti za stvrdnjavanje (npr. U cementiranju endodontskih postova ili indirektne restauracije) ili u kojima se koriste hemijski stvrdnjavajući kompoziti.

Dimenzijski stabilni silikonski polireri za završnu obradu i poliranje nadomjestka dostupni su u obliku “plamena”, “čašice” i “diska”. Završno poliranje do visokog sjaja provodi se dijamantnom pastom i najlonskom četkicom.

Adhezivno cementiranje indirektnih restauracija izrađenih od keramike ili kompozita s dvostrukim stvrdnjavanjem ili samostvrdnjavanjem (npr. Variolink® II)
Adhezivno cementiranje korijenskih postova (npr. FRC Postec® Plus)
Izravne restauracije i core buld-up s dvostrukim i samostvrdnjavajućim kompozitima (npr. MultiCore®)
Izravne restauracije / cementiranje svjetlosno polimerizirajućih kompozita (npr. Tetric EvoCeram®, Variolink II Base)

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry