Filtek Z550

Filtek Z550

Univerzalni nanohibridni kompozit . Filtek™ Z550 je univerzalni nanohibridni materijal za sve namjene.
Jednostavan za rukovanje, olakšava svakodnevni rad.
Ne lijepi se na instrument, lako prilagođava u šupljini
Lagano se modelira te zadržava željeni oblik prije polimerizacije
Rukovanje je jednostavnije nego sa drugim hibridnim kompozitima
Dostupan je u 12 popularnih nijansi koje se podudaranju sa VITA® klasičnim vodičem nijansi

Izravna rekonstrukcija kod prednjih i stražnjih ispuna (Klase I. II. III.IV. i V.)
Minimalno invazivno liječenje (MID)
„Sandwich“ tehnika
Izrada splintova

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry