CHARISMA DIAMOND

Charisma Diamond je novi nano-hibridni univerzalni kompozitni materijal kojeg karakteriziraju minimalan stres na skupljanje, visoka čvrstoća i odlična estetska svojstva. Odlični rezultati kod jednostavnijih slučajeva postižu se jednoslojnom tehnikom, dok višeslojna tehnika rada kod kompleksnijih slučajeva daje vrhunske restauracije. Ovaj materijal temelji se na monomeru,i posjeduje sposobnost prilagodbe boje okolnoj zubnoj strukturi čime se postiže potpuno prirodan izgled. Charisma Diamond dostupna je u 21 univerzalnoj boji, 4 opakne dentinske i 4 incizalne boje, te se njima mogu izraditi restauracije klase I do V, neovisno o kompleksnosti.

Punjenja klase I – V prema Blacku
Korekcije oblika i boje zuba (npr. dijastema)
Sanacije pukotine zuba prouzrokovane traumom ili periodontalnom bolešću
Restauracije mliječnih zuba
Privremeni popravci keramičkih restauracija i kompozita (u kombinaciji s odgovarajućim sistemom za popravke)
Izrada direktnih kompozitnih ljuskica
Core build-up

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry