Gradia Direct Flo

Gradia Direct Flo

GC Gradia Direct Flo je tečni, svjetlosno polimerizujući, rendgenski vidljivi mikro hibridni kompozit, koji olakšava izradu „sendvič“ restauracija, zbog pravilnog tečenja i direktnog uštrcavanja. GC Gradia Direct Flo posebno je izrađen za upotrebu s materijalom GC Gradia Direct. Njegove boje savršeno odgovaraju konceptu boja ovog jednostavnog za upotrebu i visoko estetskog kompozita Mikro hibridni kompozit
Netekuća – neljepljiva formulacija koja se dobro prilagođava zidovima kaviteta
Rendgenska vidljivost za lakšu dijagnozu
Moderni dizajn štrcaljke za lakše rukovanje

Vrlo mali kaviteti za minimalnu intervenciju
Premaz / baza
Fiksiranje mobilnih zuba
Popravak oštećenih kompozitnih restauracija

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry