Heliobond

Svjetlom polimerizirajući caklinski adheziv Heliobond, optimizira jetkanu površinu cakline za sve restaurativne materijale koji se polimeriziraju svjetlom. Za optimalno rubno zatvaranje između zuba i kompozita, pri primjeni tehnike jetkanja cakline.
Čuvanje na sobnoj temperaturi

Adheziv za caklinsku vezu
Zajedno sa Syntac-om stvara također i dentinsku vezu
Pričvršćivanje zubnog nakita npr. Skyce
Transparentno pečaćenje fisura i restauracija
Kao povezujući sloj kod reparature kompozitnih restauracija, krunica i mostova

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry