IPS Build Up liquid allround / soft

IPS Build Up liquid allround / soft

IPS®Buil-up liquid mogu se koristiti s IPS e.max® Ceram i IPS Style® Ceram. Dostupni su u dvije varijante:
allround: za dobivanje konzistencije koja je pogodna za konvencionalnu obradu i sušenje
soft: za kraće vrijeme obrade i brže sušenje.