IPS Margin Build-Up Liquid Allround / Carving

IPS Margin Build-Up Liquid Allround / Carving

IPS® Margin Build-up liquid dizajnirane su za ekskluzivno korištenje s IPS Style® Ceram. Dostupni su u dvije varijante:
allround: za dobivanje konzistencije koja je pogodna za konvencionalnu obradu i sušenje
carving: za kraće vrijeme obrade i brže sušenje