IPS Style Opal Effect

IPS Style Opal Effect

IPS Style® Ceram Opal Effect materijali su posebno nijansirani incizalni materijali koji omogućavaju simulaciju dinamičke fotooptičke mogućnosti prirodnih zuba.