IPS e.max CAD Cryst/Add-On Liquid Allround

IPS e.max CAD Cryst/Add-On Liquid Allround

Dodatak se koristi za prilagodbe poput proksimalnih i okluzalnih kontaktnih točaka. Te se prilagodbe mogu izvršiti izravno kristalizacijskim pečenjem ili u sljedećem korektivnom ciklusu pečenja.