IPS e.max Ceram Margin

IPS e.max Ceram Margin

Materijali pokazuju prirodnu fluorescenciju cerviksa i koriste se za izradu keramičkih rubova na IPS e.max ZirCAD radovima. S obzirom u razlici u temperature pečenja na dentin i incizijskim materijalima, Margin materijali imaju izvrsnu stabilnost pucanja.