IPS e.max CAD Crystall Glaze Liquid

IPS e.max CAD Crystall Glaze Liquid

Brand: IVOCLAR

Specijalna tekućina za razrjeđivanje IPS e.max CAD kristalnih nijansi i boja i IPS e.max CAD kristalne paste za glazuru.

Brand: IVOCLAR