IPS e.max Ceram Glaze Stain Liquid Allround / Longlife

IPS e.max Ceram Glaze Stain Liquid Allround / Longlife

S tekućinom allround postiže se konzistencija pogodna za konvencionalnu obradu i sušenje. Prašci pomiješani sa allround tekućinom pokazuju kraće vrijeme obrade (otprilike 1/2 dana). Longlife tekućina, međutim, omogućuje malo pastoznu konzistenciju i prašci pomiješani s tom tekućinom mogu se obrađivati ​​kroz duže vremensko razdoblje (približno 1 tjedan).