IPS e.max Ceram Glaze / Glaze Fluo

IPS e.max Ceram Glaze / Glaze Fluo

IPS e.max Ceram Glaze nanosi se na sva područja restauracije koja su obložena IPS e.max Ceram.
IPS e.max Ceram Glaze FLUO ( fluorescentni ) koristi se u onim područjima restauracije koja nisu obložena IPS e.max Ceram i primjenjuju se na materijale koji pokazuju nikakvu ili vrlo nisku fluorescenciju.