IPS e.max Ceram Impulse Cervical Transpa

IPS e.max Ceram Impulse Cervical Transpa

Sa nijansama Cervical Transpa materijala, stvarni, dubinski efekt postiže se u cervikalnoj trećini. U usporedbi s konvencionalnim Transpa materijalima, ovi posebni materijali pokazuju malo više fluorescencija.