IPS e.max Ceram Impulse Mamelon

IPS e.max Ceram Impulse Mamelon

Materijali Mamelon dostupni su u tri različite stupnja nijansi. Pokazuju visoku neprozirnost i izvrsnu mogučnost maskiranje čak i kada se nanose u vrlo tankim slojevima. Ovisno o radnim navikama korisnika, ti se materijali primjenjuju u tankim crtama na reduciranom dentinu. Na taj način se postiže individualizirani izgled incizalne trećine.