IPS e.max Ceram Impulse Occlusal Dentin

IPS e.max Ceram Impulse Occlusal Dentin

Brand: IVOCLAR

Materijali Occlusal Dentin dostupni su u dvije različite nijanse.
Koriste se kao osnova nijanse za okluzalnu površinu i da pojačavaju kromu.

Brand: IVOCLAR