IPS Style Ceram Bleach Kit BL

IPS Style Ceram Bleach Kit BL

IPS Style® Ceram Bleach Kit BL nudi prikladne materijale za izradu bleach nadomjestaka. Svi materijali dostupni su u bleach nijansama, od neprozirnih do rubnih dijelova, materijala dubokog dentina, dentina i incizija te dodataka ili jednoslojnih materijala.

IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 BL1 / BL2, BL3 / BL4 18g
IPS Style Ceram Margin BL 20g
IPS Style Ceram Dentin BL1, BL2, BL3, BL4 20g
IPS Style Ceram Deep Dentin BL1, BL2, BL3, BL4 20g
IPS Style Ceram Incisal BL 20g
IPS Style Ceram Add-On BL 20g
IPS Style Ceram One BL 20g

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry