IPS Style Ceram Margin

IPS Style Ceram Margin

IPS Style® Ceram Margin materijali pokazuju nešto veću neprozirnost i više fluorescencije od dentinskih materijala i na taj način omogućuju dizajn keramičkih rubova.