IPS Style Ceram Powder Opaquer

IPS Style Ceram Powder Opaquer

IPS Style® Ceram Powder Opaquer 870 neprozirni je keramički materijal koji maskira metalni okvir i stvara osnovnu boju.