Melag Vacuklav 31 B+

Melag Vacuklav 31 B+

5 programa sterilizacije: Universal (B klasa), Quick (B klasa),
Quick (S klasa) Gentle (B klasa), Prion
testni programi: vakuum test, Helix/Bowie&Dick test
vanjske dimenzije: širina: 42.5 cm , visina: 48.5 cm, dubina: 63 cm
dimenzije komore: dubina: 35 cm , promjer: 25 cm
zapremina: 17 L
max. količina instrumenata: 5 kg
max. količina tkanine: 1,8 kg
masa: 45 kg
samostojeći uređaj bez potrebe za spajanjem na vodovod
integrirani spremnici za destiliranu vodu i otpadnu vodu

1.Univerzalni program: za sterilizaciju mješovitog tereta, umotanim i odmotanim instrumentima, na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 50 min
2.Brzi program B: za sterilizaciju manjih količina zamotanih i odmotanih instrumenata u rekordnom roku, na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 40 min
3.Brzi program S: za sterilizaciju samo neotpakiranih instrumenata u rekordnom vremenu na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 20 min
4. Gentle program: za nježnu sterilizaciju tekstila i termolabilnih proizvoda na samo 121 ºC, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 60 min
5.Prion-program:  Program za pacijente sa infektivnim bolestima (hepatitis, aids i sl.) Ovaj program sterilizacije zauzima posebno mjesto, jer u nekim državama EU je zakonski obavezno njegovo korištenje. Steriliše na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 65 min

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry