Melag Vacuklav 43 B+ Evolution

Melag Vacuklav 43 B+ Evolution

5 programa sterilizacije: Universal (B klasa), Quick (B klasa),
Quick (S klasa)Gentle (B klasa), Prion
testni programi: vakuum test, Helix/Bowie&Dick test
vanjske dimenzije: 46 cm x 50 cm x 68 cm
dimenzije komore: dubina 45 cm, promjer 25 cm
zapremina: 23 L
max. količina instrumenata: 9 kg
max. količina tkanine: 2,5 kg
masa: 69 kg
samostojeći uređaj bez potrebe za spajanjem na vodovod
integrirani spremnici za destiliranu vodu i otpadnu vodu

1.Univerzalni program: za sterilizaciju mješovitog tereta, umotanim i odmotanim instrumentima, na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 37 min
2.Brzi program B: za sterilizaciju manjih količina zamotanih i odmotanih instrumenata u rekordnom roku, na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 22 min
3.Brzi program S: za sterilizaciju samo neotpakiranih instrumenata u rekordnom vremenu na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 15 min
4. Gentle program: za nježnu sterilizaciju tekstila i termolabilnih proizvoda na samo 121 ºC, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 54 min
5.Prion-program:  Program za pacijente sa infektivnim bolestima (hepatitis, aids i sl.) Ovaj program sterilizacije zauzima posebno mjesto, jer u nekim državama EU je zakonski obavezno njegovo korištenje. Steriliše na 134°C, i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 51 min

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry