ProBase Cold Kit /standard / lab / trial

ProBase Cold Kit /standard / lab / trial

Hladno polimerizirajući ProBase Cold, pogodan je i za tehniku ulijevanja i za tehniku modeliranja. Njegove izuzetne osobine osiguravaju dugovječne baze proteza.

ProBase Cold karakteriziraju izvanredne osobine ulijevanja i modeliranja.

Precizan i jednostavan za korištenje
Stabilan oblik i boja

Reparature običnih i implantatima poduprtih proteza
Djelomične i kombinirane proteze
Podlaganja
Potpune proteze

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry