Telio CAD

Telio CAD

Telio CAD blokovi koriste se za CAD/CAM izradu dugoročnih privremenih radova (vrijeme korištenja maksimalno: 12 mjeseci).
Restauracije se mogu brzo i uspješno ispolirati i individualno karakterizirati bojama. Nadalje, incizalna područja mogu se prilagoditi materijalima koji polimeriziraju svjetlom ili Telio Lab materijalima kako bi postigli visoko estetski rezultat.
Dugotrajna stabilnost boje i prirodna fluorescencija
6 boja (BL3, A1, A2, A3, A3.5 i B1)
Telio CAD za CEREC i inLab blokovi dostupni su u 2 veličine (B40L, B55).
Visoka homogenost materijala zbog industrijske proizvodnje
Privremeni radovi mogu se jednostavno reproducirati.

Privremene prednje i stražnje krunice
Privremeni prednji i stražnji mostovi s najviše 2 međučlana
Privremeni radovi na implantatima
Terapeutske restauracije za ispravljanje TMJ problema i okluzalnu prilagodbu

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry