Tetric Line System Kit

Tetric Line System Kit

Tetric EvoCeram i Tetric EvoCeram Bulk Fill kompoziti su kompoziti koji se mogu nanijeti konvencionalnom inkrementalnom tehnikom. Njihovi tečni pratioci su Tetric EvoFlow i Tetric EvoFlow Bulk Fill.

Svaki od četiri proizvoda raspoređen je u odnosu na svoju naznaku u setovima, što olakšava na prvi pogled koji je materijal najprikladniji za koju klasu ispuna. Kompleti su dostupni u asortimanu Cavifila ili šprica.

1 ‐ Tetric EvoCeram A2
1 ‐ Tetric EvoCeram A3
1 ‐ Tetric EvoCeram A2 Dentin
1 ‐ Tetric EvoFlow A3
1 ‐ Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
1 ‐ Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA
1 ‐ Adhese Univeral 2ml VivaPen
1 ‐ Brošura "One Solution for all Cavity Classes"
20 ‐ Cannula tips Tetric EvoFlow (0.9 mm) 20 ‐ Cannula tips Tetric EvoFlow Bulk Fill (1.2 mm)
30 ‐ Brush Cannulas VivaPen
20 ‐ VivaPen Sleeves

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry