Melag Vacuklav 44 B+ Evolution

Melag Vacuklav 44 B+ Evolution

5 programa sterilizacije: Universal (B klasa), Quick (B klasa),
Quick (S klasa)Gentle (B klasa), Prion
testni programi: vakuum test, Helix/Bowie&Dick test
vanjske dimenzije: širina: 46 cm x 50 cm x 55 cm
dimenzije komore: dubina 45 cm, promjer 25 cm
zapremina: 23 L
max. količina instrumenata: 9 kg
max. količina tkanine: 2,5 kg
masa: 64 kg
efikasna vakuumska pumpa s vodenim hlađenjem
spaja se na dovod gradske vode

1.Univerzalni program: za sterilizaciju mješovitog tereta, umotanim i odmotanim instrumentima, na 134°C, i i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 33 min
2.Brzi program B: za sterilizaciju manjih količina zamotanih i odmotanih instrumenata u rekordnom roku, na 134°C, i i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 21 min
3.Brzi program S: za sterilizaciju samo neotpakiranih instrumenata u rekordnom vremenu na 134°C, i i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 14 min
4. Gentle program: za nježnu sterilizaciju tekstila i termolabilnih proizvoda na samo 121 ºC, i i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 51 min
5.Prion-program:  Program za pacijente sa infektivnim bolestima (hepatitis, aids i sl.) Ovaj program sterilizacije zauzima posebno mjesto, jer u nekim državama EU je zakonski obavezno njegovo korištenje.Steriliše na 134°C, i i ukupnim vremenom rada ( sterilizacija i sušenje) od 48 min

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry