Adhese Universal – Viva Pen

Adhese Universal – Viva Pen

Adhese Universal je jednokomponentni, svjetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje. Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik pakiranja izuzetno ekonomičan. Prednosti:
Učinkovit oblik isporuke – količina u 2ml VivaPen* dovoljna je za 190 aplikacija
Univerzalna primjena – za sva svezivanja i tehnike jetkanja
Predvidljivi rezultati – visoka snaga veze na dentinu i caklini

Direktne restauracije svjetlom polimerizirajućim kompozitima i kompomerima.
Nadogradnje sa svjetlom polimerizirajućim, samostvrdnjavajućim ili dvostruko stvrdnjavajućim kompozitima.
Adhezivno cementiranje indirektnih restauracija sa svjetlom polimerizirajućim ili dvostruko stvrdnjavajućim kompozitima.
Popravak u ustima pacijenta odlomljenih kompozitnih i kompomernih restauracija.
Desenzibilizacija preosjetljivih cervikalnih područja.
Pečaćenje izbrušenih površina zuba prije privremenog / trajnog cementiranja indirektnih restauracija.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry