Composite primer

Composite primer

Svjetlosno polimerizujuće sredstvo za spajanje koje stvara inhibicijski sloj za sigurno spajanje između kompozitnih slojeva. Takođe osigurava sigurno spajanje pri individualizaciji umjetnih zuba i akrilatnih baza proteza korištenjem mikro hibridnog kompozitnog sistema GC GRADIA i GC GRADIA boja za gingivu.

Obrada površine kompozita s (MFR - micro-filled resin) ili hibridnog kompozita s mikro punjenjem (GC GRADIA, GRADIA boje za gingivu) prije cementiranja ili popravaka.
Obrada površine kompozita prije popravaka

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry