Helioseal F PLUS

Helioseal F PLUS

Helioseal F Plus je bijelo-pigmentirani materijal za pečaćenje fisura koji oslobađa fluorid.
Helioseal F Plus je tečan i lako se aplicira na zahtjevnim površinama – čak i u gornjoj čeljusti. Čvrsto rubno zaptivanje pruža zaštitu protiv kariogenih klica.

Optimizirana konzistencija
Skraćeno vrijeme korištenja
Izvrsna retencija
Brz, udoban tretman za djecu
Učinkovita zaštita od karijesa

Za pečaćenje udubina, fisura i Foramina Caece

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry