GC FREEGENOL

Freegenol je cement, bez eugenola, za privremeno cementiranje indirektnih restauracija. Potpuno je kompatibilan i siguran za upotrebu s akrilatnim materijalima. Biokompatibilan sa zubnim tkivom i mekim tkivom. Freegenol je jednostavan za upotrebu i miješa se u glatku, kremastu konzistenciju. Ne sadrži eugenol, bez negativnog djelovanja na polimerizaciju akrilatnih materijala
Konzistencija se može prilagoditi
Lako se odstranjuje s krunica i nadogradnji
Uključeno je i posebno sredstvo za čišćenje

Privremeno cementiranje indirektnih radova. Vrijeme stvrdnjavanja može se prilagoditi potrebama:
• Više baze, brže stvrdnjavanje
• Manje baze, sporije stvrdnjavanje

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry